تست بلاک یا test block فنوکس با قابلیت استفاه به صورت عمودی و افقی
تست بلاک Test Block

تست بلاک و تست پلاگ برای تست تجهیزات اولیه و ثانویه بکار می روند و دارای ویژگی های زیر می باشند:

 • بالاترین حد امنیت برای کاربر
 • اتصال کوتاه خودکار CT ها به صورت داخلی
 • پلاگ کاملا ایزوله شده و قابل جابجایی با یک دست
 • سیستم قفل برای بهره برداری امن
 • امکان نصب افقی یا عمودی
 • 14 مدار با پیکربندی های مختلف و دلخواه (تریپ ها، جریان و ولتاژ ها)
 • امنیت بسیار بالا برای کاربر: کاربر در هنگام جاگذاری یا برداشتن اتصالات هیچ تماسی با نواحی برقدار نخواهد داشت
 • توالی امن جدا کردن اتصالات: ابتدا مدارات تریپ باز می شوند تا جلوی عملکرد اتفاقی گرفته شود و سپس ولتاژها و جریان ها قطع می شوند تا اطمینان حاصل شود که ترانس ها به موقع اتصال کوتاه شوند (توالی وصل قبل از قطع)
 • توالی قطع اتصال امن تست پلاگ: ابتدا PT ها و CT وصل می شوند و با یک سیستم توقف رله قبل از اتصال مدارات تریپ پایدار می شود.
 • تحمل دی الکتریک 2kV
 • تحمل جریانی بلاک: 20A دائم و گذرای 400A برای 1 ثانیه
 • تحمل جریانی پلاگ: 10A دائم و گذرای 250A برای 1 ثانیه
 • ولتاژ نامی 300V ac/dc