سافت استارتر - فن اکسین ویرا
سافت استارتر

  • جهت روشن و خاموش شدن نرم موتورهای تا توان 22KW و 400V
  • داری Bypass داخلی و الکتروموتور را به صورت آنالوگ کنترل می نماید.
  • دارای حفاظت های عدم تعادل ویا قطعی فاز، عدم توالی فاز و نیز اضافه حرارت.
  • دارای هزینه تعمیر و نگهداری پایین.
  • افت ولتاژ و جریان کم در زمان راه اندازی که باعث کاهش توان مصرفی می گردد.
  • با طراحی کامپکت، سهولت در تنظیمات، نصب و راه اندازی
  • باعث کاهش گشتاور راه اندازی و توقف شده و در نتیجه مشکلات مکانیکی را حذف می نماید.
  • به دلیل دارا بودن سیستم Bypass داخلی، نیاز به سیستم خنک کننده اضافی ندارد.

سافت استارترهای FANOX در چهار مدل به ترتیب ذیل ارائه می گردند: