سافت استارتر AuCom/CSXi/سافت استارتر اوکام/راه اندازی نرم موتور/اوکام/پمپ/الکتروموتور
CSXi

سافت استارترهای هوشمند فشار ضعیف CSXi      

با توجه به تاریخچه عملکرد کمپانی AuCom و تمرکز بر روی تولید سافت استارترهای پیشرفته (LV-MV) یکی از مدل های ولتاژ ضعیف سافت استارترهای پیشرفته AuCom مدل CSXi می باشد.

سافت استارترهای CSXi یک راه حل کامل برای استارت و محافظت از موتور است. CSXi جدیدترین فناوری راه اندازی جریان ثابت و توقف نرم TVR را برای کاهش فشار الکتریکی و مکانیکی به موتور ارائه می دهد. CSXi همچنین وظیفه حفاظت موتور را در حین کار بر عهده دارذ.
سافت استارترهای CSX یک راه حل ساده و قابل اطمینان برای راه اندازی موتورها می باشد. سایز کوچک CSX  و رله های داخلی یکپارچه CSX، به سافت استارتراجازه می دهد تا در محفظه های با فضای کم و تهویه محدود قرار بگیرد.