محصولات فشار متوسط AuCom - سافت استارتر - راه اندازی نرم موتور

MVX  

سافت استاترهای هوشمند فشار متوسط MVX با توجه به تاریخچه عملکرد کمپانی AuCom و تمرکز بر روی تولید سافت استارترهای پیشرفته (LV-MV) یکی از مدل های ولتاژ متوسط سافت استارتر های پیشرفته ی  AuCom مدل MVX می باشد. شایان به ذکر است در تولید سافت استارترهای ولتاژ متوسط کمتر کمپانی هایی در حال حاضر وجود دارند که AuCom از معدود کمپانی های تولید سافت […]

MVE

سافت استاترهای هوشمند فشار متوسط MVE سافت استارترهای ولتاژ متوسط سری M مدل MVE یک راه حل کامل برای کنترل و حفاظت از موتور است. سافت استارترهای  MVE، عملکرد پیشرفته استارت نرم و توقف نرم  را با حفاظت وسیع از موتور، به علاوه یک رابط کاربری ساده و مناسب، ترکیب می کند. از ویژگی های اصلی […]