سافت استارتر AuCom/CSX/سافت استارتر اوکام/راه اندازی نرم موتور/اوکام/ پمپ/الکتروموتور
CSX

سافت استارترهای هوشمند فشار ضعیف CSX

با توجه به تاریخچه عملکرد کمپانی AuCom و تمرکز برروی تولید سافت استارترهای پیشرفته (LV-MV) یکی از مدل های ولتاژ ضعیف سافت استارترهای پیشرفته AuCom مدلCSX می باشد.

از جمله نکات بارز و قابل توجه کمپانی AuCom می توان به این موضوع اشاره کرد که تخصص این کمپانی بر روی تولید سافت استارتر می باشد و کنترل دورها شامل محصولات تولیدی کمپانی AuCom نمی باشد که این مهم نشان دهنده بررسی صحیح و دقیق کمپانی AuCom بر روی موضوع سافت استارتر می باشد

سافت استارترهای CSX یک راه حل ساده و قابل اطمینان برای راه اندازی موتورها می باشد. سایز کوچک CSX  و رله های داخلی یکپارچه CSX، به سافت استارتراجازه می دهد تا در محفظه های با فضای کم و تهویه محدود قرار بگیرد.