محصولات فشارمتوسط FANOX - رله SIA - رله SIL - رله حفاظتی

تست بلاک Test Block

تست بلاک و تست پلاگ برای تست تجهیزات اولیه و ثانویه بکار می روند و دارای ویژگی های زیر می باشند: بالاترین حد امنیت برای کاربر اتصال کوتاه خودکار CT ها به صورت داخلی پلاگ کاملا ایزوله شده و قابل جابجایی با یک دست سیستم قفل برای بهره برداری امن امکان نصب افقی یا عمودی […]

رله حفاظت فیدر و ژنراتور SIL-G

رله SIL-G رله مولتی فانکشن حفاظت فیدر و ژنراتور می باشد که تمامی حفاظت های موجود برای یک شبکه ولتاژ متوسط را به همراه دارد. این رله دارای توابع حفاظتی زیر می باشد. 50P : حفاظت آنی و تأخیری در برابر اضافه بار 50N/G : حفاظت آنی و تأخیری در برابر خطای اتصال فاز به […]

رله جریان و خطای زمین SIL-A

رله ثانویه SIL-A برای استفاده در پست های فوق توزیع، فیدرهای صنعتی و پست های شرکت توزیع نیروی برق مناسب می باشد. از ویژگی های برجسته این رله می توان به قابلیت ریکلوز و اتوماسیون اشاره کرد. برخی از توابع حفاظتی این رله به شرح زیر است: 50/51P : حفاظت آنی و تأخیری در برابر اضافه بار 50/51N/G : […]

رله جریان و خطای زمین SIA-F

رله ثانویه SIA-F رله حفاظتی اضافه جریان و خطای اتصال زمین می باشد که برای استفاده در پست های زمینی و کامپکت شرکت های توزیع نیروی برق بسیار مناسب می باشد. این رله دارای توابع حفاظتی زیر می باشد. ​50/51P : حفاظت آنی و تأخیری در برابر اضافه بار 50/51N/G : حفاظت آنی و تأخیری در […]

رله دوال پاور SIA-B

SIA-B رله حفاظت اضافه جریان و خطای زمین با دوال پاور (تغذیه دوگانه) می باشد. این رله ها علاوه بر تغذیه معمول از طریق UPS، قابلیت این را دارند که به طور مستقیم از طریق CT و PT های خط در حال حفاظت تغذیه شوند. بنابراین در صورت از دست رفتن UPS، تغذیه رله و در […]