صرفه‌جویی ۲ میلیارد دلاری نیروگاه اتمی بوشهر - فن اکسین ویرا
صرفه‌جویی ۲ میلیارد دلاری نیروگاه اتمی بوشهر

به گزارش برق نیوز، واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر در مجموع پس از بهره برداری تجاری در مهرماه ۹۲، تا پایان دی ۹۶ توانست به میزان ۲۷۶۸۵ میلیون کیلووات ساعت برق تولید کرده و ۲۵۱۱۶ میلیون کیلووات ساعت نیز برق تحویل شبکه برق سراسری دهد.
بر اساس این گزارش، طبق آمار‌های دولتی ارائه شده، کل تولید برق واحد یکم از مهر ۹۲ تا دی ۹۶ معادل ۲۷.۶ میلیارد کیلووات ساعت بوده ضمن آنکه برق تحویلی به شبکه سراسری در همین مدت معادل ۲۵.۱ میلیارد کیلووات ساعت بوده است.
با این احتساب، بیش از ۹۲ درصد از تولید در این نیروگاه، به شبکه برق سراسری کشور تحویل داده شده است.