سافت استارتر AuCom/CSXi/سافت استارتر اوکام/راه اندازی نرم موتور/اوکام/پمپ/الکتروموتور
CSXi

سافت استارتر مدل CSXi      

با توجه به تاریخچه عملکرد کمپانی AuCom و تمرکز بر روی تولید سافت استارترهای پیشرفته (LV-MV) یکی از مدل های ولتاژ ضعیف سافت استارترهای پیشرفته AuCom مدل CSXi می باشد.

از جمله شعارهایی که کمپانی AuCom همیشه برآن تکیه و آن را اجرایی کرده است این موضوع می باشد که خود را اولین شرکت تولید سافت استارتر در جهان می داند و این موضوع از طرف مشتریان این کمپانی تایید شده است و سافت استارتر های پیشرفته AuCom توانسته با قابلیت های برجسته ی خود ارتباط مناسبی با صنعت در ابعاد مختلف داشته باشیم.