محصولات فشارمتوسط FANOX - رله SIA - رله SIL - رله حفاظتی

رله مولتی فانکشن ولتاژی،فرکانسی و سنکرون چک SIL-V

رله ثانویه SIL-V رله حفاظت ولتاژی، فرکانسی و سنکرون چک می باشد. دارای توابع حفاظتی 25 : حفاظت سنکرون چک 27 : حفاظت افت ولتاژ 27V1 : حفاظت افت ولتاژ توالی مثبت 50BF : (حفاظت عدم قطع دژنکتور؛ بررسی و حفاظت در صورتی­که بریکر نتواند پس از صدور فرمان تریپینگ عمل کند). 52 : (مانیتورینگ وضعیت دژنکتور) 59 […]

رله مولتی فانکشن SIL-G

رله ثانویه SIL-G رله حفاظت ژنراتور می باشد. دارای توابع حفاظتی 50P : (حفاظت آنی و تأخیری در برابر اضافه بار) 50N/G : (حفاظت آنی و تأخیری در برابر خطای اتصال فاز به زمین) 25 : حفاظت سنکرون چک 27P : حفاظت افت ولتاژ فاز 32 : حفاظت افزایش توان سه فاز 37 : حفاظت سه فاز در […]

رله مولتی فانکشن SIL-B

رله ثانویه SIL-B رله حفاظتی مولتی فانکشن فیدر می باشد. دارای توابع حفاظتی 50P : (حفاظت آنی و تأخیری در برابر اضافه بار) 50N/G : (حفاظت آنی و تأخیری در برابر خطای اتصال فاز به زمین) 25 : حفاظت سنکرون چک 27P : حفاظت افت ولتاژ فاز 32 : حفاظت افزایش توان سه فاز 37 : […]

رله حفاظت جریانی فیدر SIL-A

رله ثانویه SIL-A رله ثانویه SIL-A رله ای بسیار مناسب برای پست های فوق توزیع، فیدر های صنعتی و پست های شرکت توزیع نیروی برقی که قابلیت ریکلوز و اتوماسیون را نیاز دارند، می باشد. دارای توابع حفاظتی 50/51P : (حفاظت آنی و تأخیری در برابر اضافه بار) 50/51N/G : (حفاظت آنی و تأخیری در برابر خطای اتصال فاز به […]

رله دوال پاور حفاظت جریان SIA-C

 رله SIA-C  رله حفاظتی اضافه جریان و خطای زمین با تغذیه Dual-Power  * رله پیشنهادی شرکت Fanox به شرکت­ های توزیع این شرکت پیشرو در زمینه طراحی و تولید رله های دوال پاور و اضافه جریان برای فیدرها، پست های برق و … می باشد. از جمله مشخصه های خاص محصولات تولیدی می توان به قابلیت ارتباط از راه دور، […]

رله ثانویه حفاظت جریان SIA-F

رله ثانویه SIA-F رله ثانویه SIA-F رله حفاظتی اضافه جریان و خطای اتصال زمین می باشد که رله ای بسیار مناسب برای پست های زمینی و کامپکت شرکت های توزیع نیروی برق می باشد. دارای توابع حفاظتی ​50/51P : (حفاظت آنی و تأخیری در برابر اضافه بار) 50/51N/G : (حفاظت آنی و تأخیری در برابر خطای اتصال […]

رله حفاظتی جریان SIA-B

رله SIA-B (رله ثانویه با تغذیه Self- Power & Dual-Power) رله حفاظت اضافه جریان و خطای زمین با تغذیه دوگانه می باشد. این رله ها عموما به نام دوال پاور شناخته می شوند و با توجه به اینکه نیازی به باطری و شارژر ندارند رله ای برای شرکت های توزیع نیروی برق به دلیل تعدد پست ها، می توانند […]